Αποστολή μας, η διαφοροποίηση του φρέσκου ελληνικού ψαριού με την ταυτότητα FISH FROM GREECE από τα ψάρια άλλων χωρών, και η ανάδειξη του ως leader στην ιχθυοκαλλιέργεια. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία και την εδραίωση της ελληνικής ταυτότητας και των ανώτερων χαρακτηριστικών των φρέσκων ελληνικών ψαριών που εκτρέφονται με εξαιρετική φροντίδα στο φυσικό τους περιβάλλον, σε μονάδες που βρίσκονται σε ιδανικές τοποθεσίες στην ελληνική ακτογραμμή, από εξειδικευμένους επαγγελματίες με εμπειρία, γνώση και πάντα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.