Συνέδρια

Φεβρουάριος 2020

“Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια βασικός πυλώνας ανάπτυξης”, o τίτλος της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν ΥΠ.Α.Α.Τ και ΕΛΟΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2019

Η ΕΛΟΠΥ χορηγός της 1ης ημερίδας για την Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2019

Η ΕΛΟΠΥ καλλιεργεί στενούς δεσμούς με την Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας

Διαβάστε περισσότερα