Δηλώσεις Τύπου

Νοέμβριος 2021

Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: Προοπτικές ανάπτυξης & προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2021

Ιχθυοκαλλιέργεια: Ρεπορτάζ στο STAR για τη Θεσμοθέτηση των ΠΟΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2021

Νέες δημοσιεύσεις για την ΕΛΟΠΥ και το Fish from Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2021

Έχουν γράψει για την ΕΛΟΠΥ και το Fish from Greece

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2020

Ιχθυοκαλλιέργεια: Πρωτοβουλία εξάλειψης εταιρειών “Zombie”

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2020

Μια Οφειλόμενη Απάντηση στα Διαδικτυακά Μυθεύματα

Διαβάστε περισσότερα
Φόρτωση περισσότερων νέων