Δηλώσεις Τύπου

Φεβρουάριος 2021

Νέες δημοσιεύσεις για την ΕΛΟΠΥ και το Fish from Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2021

Έχουν γράψει για την ΕΛΟΠΥ και το Fish from Greece

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2020

Ιχθυοκαλλιέργεια: Πρωτοβουλία εξάλειψης εταιρειών “Zombie”

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2020

Μια Οφειλόμενη Απάντηση στα Διαδικτυακά Μυθεύματα

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2019

Συνέντευξη Τύπου της ΕΛΟΠΥ: “Προτεραιότητα η Εξωστρέφεια”

Διαβάστε περισσότερα