Πρόσφατα Νέα

Ιανουάριος 2021

Έχουν γράψει για την ΕΛΟΠΥ και το Fish from Greece

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα μας

Ιανουάριος 2021

Έχουν γράψει για την ΕΛΟΠΥ και το Fish from Greece

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2020

2η Ανοικτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας με την υποστήριξη της ΕΛΟΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2020

Συνταγές με Ελληνικά Ψάρια σε Σεμινάριο από τον Α. Τσιοτίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2020

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2020

Ευζωία Ιχθύων: Σεμινάριο κατάρτισης στελεχών ιχθυοκαλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2020

Ιχθυοκαλλιέργεια: Πρωτοβουλία εξάλειψης εταιρειών “Zombie”

Διαβάστε περισσότερα
Φόρτωση περισσότερων νέων