Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πρακτικές της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας από τον κορυφαίο ιχθυοπαθολόγο. Επίλεξε την ποιότητα με Fish From Greece.

ΕΛΟΠΥ: Gold Sponsor στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο HydroMEDIT 2021

Η ΕΛΟΠΥ Gold Sponsor στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας, HydroMEDIT2021

 

Η ΕΛΟΠΥ ήταν Gold Sponsor στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας, Ωκεανογραφίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, HydroMEDIT 2021. Φέτος, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη,  4-6 Νοεμβρίου 2021.

Με κύριο θέμα, «Υδάτινοι πόροι, διατήρηση και ωκεανογραφία σε μια εποχή αλλαγής», ανέδειξε τις αλλαγές και τις επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα και τους πόρους τους. Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία του συνεδρίου στάθηκε στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της ωκεανογραφίας, της θαλάσσιας ποικιλότητας και διατήρησής της καθώς και τα είδη αλιείας. Επιπλέον, αναφέρθηκε η σημασία της επεξεργασίας των υδάτινων προϊόντων, της οικονομίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Τέλος, βασική ενότητα που καλύφθηκε ήταν η εσωτερική υδάτινη οικολογία και οι πόροι, καθώς και η περιβαλλοντική διαχείριση και εκπαίδευση.

Γιατί, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για το περιβάλλον, είναι σημαντικό να συνεργαστούν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι φορείς της βιομηχανίας, οι επιστήμονες και οι οικολόγοι είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του υδάτινου περιβάλλοντος και των ζωντανών πόρων του σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας