Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων & Αιτωλοακαρνανίας, Μύθοι Και Πραγματικότητα

Τo Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και η Αναπτυξιακή Εχινάδων και Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε., διοργάνωσαν από κοινού, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων & Αιτωλοακαρνανίας, Μύθοι Και Πραγματικότητα, την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες εργαζόμενοι των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας στην Αιτωλοακαρνανία και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων της Avramar που δηλώσαν τη στήριξη στις προσπάθειες του φορέα της ΠΟΑΥ.

Ήταν μια εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία, καθότι οι εργαζόμενοι που αποτελούν την ψυχή των ιχθυοκαλλιεργειών, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά και με επίσημα στοιχεία της Πολιτείας, για την διαδικασία χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ.

Oι παραβρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τo χρονικό χωροθέτησης και έκδοσης του ΠΔ της εν λόγω ΠΟΑΥ και τις δημόσιες συναντήσεις της Διοίκησης της ΠΟΑΥ 1. στο ΑΕΣ Αστακού, 2. με την Επιτροπή Αγώνα στο Ξηρόμερο, 3. τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και 4. το Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο. Επίσης,  έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις της διαβούλευσης τόσο με τις Υπηρεσίες όσο και με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λοιπών εκπροσώπων όπως και παρουσίαση της μελλοντικής εικόνας της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με βάση τους άξονες και τους κανόνες που θέτει το ΠΔ. Σχετικά με το πρόγραμμα περιβαλλοντικών μετρήσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί καθώς και εκείνων που πρόκειται με  βάση το ΠΔ να προγραμματιστούν, υπήρξε αναλυτική παρουσίαση.

Η εκδήλωση τέλειωσε με την κοπή της πίτας και λαχειοφόρο αγορά με πολλά δώρα.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, κ. Απόστολος Τουραλιάς, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΥ Αιτωλοακαρνανίας κ. Κωνσταντίνος Μπόκας, Μέλη του ΔΣ της ΠΟΑΥ, εκπρόσωποι των Ιχθυοκαλλιεργειών.

 width=

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας