Η ΕΛΟΠΥ παρούσα στο 1ο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο Τροφίμων

Η ΕΛΟΠΥ παρούσα στο 1ο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο Τροφίμων.

 

Η Lara Barazi Geroulanos, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), εκπροσώπησε τον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στο 1ο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο Τροφίμων που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 5 και 6 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Αραβο – Ελληνικού Επιμελητηρίου.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να διερευνηθούν πιθανότητες και ευκαιρίες αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των ελληνικών και αραβικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν μία ευρεία γκάμα από επιχειρηματικούς τομείς και σχετικές βιομηχανίες και υπηρεσίες, εκ των οποίων και η ιχθυοκαλλιέργεια – ένας κλάδος που στην Ελλάδα θεωρείται leader όσον αφορά την παραγωγή αλλά και τις εξαγωγές και είναι ταχέως αναπτυσσόμενος στην Αραβική χερσόνησο.

Η Lara Barazi Geroulanos εκ μέρους της ΕΛΟΠΥ, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν την ηγετική θέση και τη δυναμική της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Παράλληλα, ενημέρωσε τους συνέδρους για τους στόχους της ΕΛΟΠΥ, κύριο φορέα ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, που έχει δημιουργήσει μία εθνική ταυτότητα για το ελληνικό ψάρι μέσα από τη συλλογική σήμανση Fish from Greece.

Η κυρία Barazi τόνισε, επίσης, ότι η υφιστάμενη συνεργασία με τις χώρες της Αραβικής χερσονήσου θα συνεχιστεί και δύναται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της ελληνικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας των υδατοκαλλιεργειών σε τομείς όπως η υγεία και η ευζωία των ιχθύων, η γνώση της αγοράς, οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις και η εταιρική διακυβέρνηση.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας