Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πρακτικές της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας από τον κορυφαίο ιχθυοπαθολόγο. Επίλεξε την ποιότητα με Fish From Greece.

Η ΕΛΟΠΥ σε ημερίδα με θέμα τις Ευρωπαϊκές “eco” ετικέτες

H ΕΛΟΠΥ συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα τις Ευρωπαϊκές “eco” ετικέτες

 

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) έλαβε μέρος τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Promoting relevant EU ecolabels», μέσω του έργου EXTRA-SMEs του προγράμματος INTEREGG. Στην ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμμετείχαν συνολικά 40 άτομα από τις 7 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EXTRA SME’S.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιοχές με επιχειρηματικό περιβάλλον υδατοκαλλιέργειας. Την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησε ο Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛΟΠΥ και Quality Assurance / Sustainability Director της Avramar και η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της ΕΛΟΠΥ, η οποία παρουσίασε τις δράσεις και το έργο της Οργάνωσης.

Στην ομιλία του με θέμα: «Private Certification Scheme for Greek Aquaculture Fish from Greece», ο κ. Παπαχαρίσης παρουσίασε το πρότυπο Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης Fish from Greece, που έχει ως κύριο σκοπό του την τεκμηριωμένη, αντικειμενική και αμερόληπτη ανάδειξη των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας (μορφολογικών, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και φρεσκάδας) των ελληνικών ιχθύων, που απορρέουν από τις μεθόδους και πρακτικές εκτροφής και μετασυλλεκτικής διαχείρισης των ψαριών, οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες με τις ελληνικές θάλασσες και τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας