Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΠΥ

Τετάρτη 27 Μαρτίου- Πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου στο Holliday Inn, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), με απαρτία των 22 Μελών και στελεχών των εταιρειών, κατά την οποία:

  • παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός και τα πεπραγμένα του 2023
  • εγκρίθηκε ομόφωνα o οικονομικός προϋπολογισμός του 2024 που θα προσεγγίσει τα €3.0εκ.
  • έγινε ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά και θεσμικά θέματα με έμφαση στις νομοθετικές εξελίξεις για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας και ευζωίας των εκτρεφόμενων ψαριών καθώς και την καθιέρωση δεικτών για την αποτελεσματικότερη  παρακολούθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας του κλάδου
  • παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μελετών της ΕΛΟΠΥ που υλοποιήθηκαν το 2023, οι απαιτήσεις για δημοσιοποίηση στοιχείων του κλάδου για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις και την ευζωία των εκτρεφόμενων ειδών και το επιστημονικό πρόγραμμα που θα εξακολουθήσει την υλοποίηση του το 2024 με τη συνεργασία της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛΟΠΥ, των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας.
  • αποφασίστηκε το πρόγραμμα επικοινωνίας και οι δράσεις μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η μέγιστη κοινωνική καταξίωση του κλάδου και θα αυξηθεί η κατανάλωση των ελληνικών φρέσκων ψαριών εκτροφής με τη συλλογική ονομασία Fish from Greece.

 

Σε θεσμικό επίπεδο η ΕΛΟΠΥ δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να καταπολεμηθούν οριστικά οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του κλάδου της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, δηλαδή η λειτουργία μονάδων και συσκευαστηρίων άνευ αδειοδοτήσεων, ο αυστηρός έλεγχος των απογραφικών δελτίων, η διασφάλιση αποφυγής ελληνοποιήσεων των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες  και η μεγάλη τροχοπέδη ανάπτυξης που αφορά στις κατ’ εξακολούθηση εκκρεμείς Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ). Σχετικά, θα συντονιστούν στο προσεχές μέλλον συναντήσεις με την πολιτική  ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Στα πλαίσια προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΕΛΟΠΥ προσφέρει το αντίτιμο του φλουριού στο «Κέντρο Ειδικών Ατόμων Η Χαρά» .

 

Logo-ESPA

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας