Νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΠΥ

Eπανεξελέγη ως Πρόεδρος ο Απ. Τουραλιάς


Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 με αντικείμενο την εκλογή νέας Διοίκησης, ανέδειξε, μετά από αρχαιρεσίες, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Τουραλιάς Απόστολος – Πρόεδρος
Λυμπέρης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος
Χεκίμογλου Ιωάννης– Γενικός Γραμματέας
Μπαράζι – Γερουλάνου Λάρα – Μέλος
Γιαννουλάτος Σπύρος  – Μέλος
Κολιούλης Λεωνίδας  – Μέλος
Μπόκας Κωνσταντίνος  – Μέλος
Ραυτόπουλος Αναστάσιος  – Μέλος
Ντήμας Στέφανος  – Μέλος


Αναπληρωματικά Μέλη

Καλούμενος Ιωάννης– Αναπληρωματικό Μέλος
Τόκας Σταύρος – Αναπληρωματικό Μέλος
Μητσάκος Χρήστος– Αναπληρωματικό Μέλος

 

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι 2ετής, θα συνεχίσει εντατικά την προώθηση των στόχων της ΕΛΟΠΥ, με έμφαση στα άμεσα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της πανδημίας Covid-19 αλλά και στη διαρκή ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και της εικόνας της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας