Νοrth Atlantic Seafood Forum 2024

Τετάρτη 5 Μαρτίου -Στις εργασίες του Συνεδρίου «North Atlantic Seafood Forum» , που έλαβε χώρα στο Bergen της Νορβηγίας, την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησε ο κ.  Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΕΛΟΠΥ με θέμα « Actual and potential impacts generated by climate change in Med aquaculture sector»,  σε μετάφραση «Πραγματικές και πιθανές επιπτώσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή στον τομέα της Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις καταγεγραμμένες επιπτώσεις στην άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας, περιέγραψε τις αναμενόμενες επιπτώσεις, παρουσίασε σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών και τόνισε τη συνεισφορά των αγροτών για την πρόληψη των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Logo-ESPA

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας