Στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΛΟΠΥ και του ΕΛΚΕΘΕ

Στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

 

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση των αειφόρων και βιώσιμων δραστηριοτήτων της υδατοκαλλιέργειας, παράλληλα με την προστασία των ελληνικών θαλασσών και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία που επιστεγάζει την προσπάθεια της ΕΛΟΠΥ για την καταξίωση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του κλάδου και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρηματικής δράσης. Η συνεργασία της ΕΛΟΠΥ και του ΕΛΚΕΘΕ θα εστιάσει σε 3 βασικούς άξονες:

  • Την από κοινού ανάληψη και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτόμων πρωτοβουλιών στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας σχετικά με την μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια.
  • Τη συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και εκδηλώσεων για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια, καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης για το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου. Η αρχή θα γίνει με το Συμπόσιο Έρευνας Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων, που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2022.
  • Την έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών, εκτενούς αρθρογραφίας, συνεντεύξεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιστημονικός εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ για το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ). Τα άλλα δύο ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Συντονισμού Συνεργασίας είναι το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, και τo Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.

Ο Δρ. Μυλωνάς σχολίασε σχετικά: «Η θαλάσσια καλλιέργεια διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διατροφή του πληθυσμού και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Εδώ και χρόνια, στηρίζουμε την ανάπτυξη του κλάδου μέσω των μελετών μας στα μεσογειακά εκτρεφόμενα είδη ψαριών και στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εκτροφής και τροφών υψηλής απόδοσης για την παραγωγή ενός άριστου προϊόντος για τον Έλληνα και Ευρωπαίο καταναλωτή. Μελετάται, επίσης, συστηματικά το επίπεδο παρέμβασης της δραστηριότητας της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον και γίνονται συστάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Η σχέση μας αυτή με την υδατοκαλλιέργεια επισφραγίζεται σήμερα με μία σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία που θα αποτελέσει τη βάση για νέα ερευνητικά προγράμματα και καινοτόμες πρωτοβουλίες στο πεδίο, πάντα με γνώμονα την ανταγωνιστική και βιώσιμη παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.».

Ο κ. Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ, δήλωσε: «Η συνεργασία μ’ έναν κορυφαίο, εξειδικευμένο επιστημονικό φορέα όπως το ΕΛΚΕΘΕ θα προσθέσει ιδιαίτερη αξία στον κλάδο μας, θεμελιώνοντας το έργο μας με ακόμα ισχυρότερη τεκμηρίωση και ανοίγοντας νέους ορίζοντες. Είμαι βέβαιος ότι οι εταιρείες-μέλη μας, έχοντας στο DNA τους την καινοτομία και την προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις συνέργειες που θα αναπτυχθούν, με σταθερές προτεραιότητες την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την υψηλή ποιότητα και την κορυφαία διατροφική αξία των προϊόντων της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.»

 width=

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας