ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ EXTRA SMEs

Τρίτη 24 Ιανουαρίου – Ολοκληρώθηκε το έργo “EXTRA-SMEs: Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in coastal and rural areas where aquaculture is a driver to the regional economy” (Βελτίωση πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή οικονομία), το οποίο συγχρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως Επικεφαλής Εταίρος, διοργάνωσε το τελικό Συνέδριο του έργου. Την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησε ο κος Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Συντονιστής της Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας με την παρουσίαση “Towards sustainable and competitive aquaculture sector”. Στις προοπτικές που ανοίγονται και στα βήματα που απαιτούνται για την ιχθυοκαλλιέργεια αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας. Επίσης, επισήμανε ότι η Πελοπόννησος διαθέτει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα ποσοστό ενεργών ιχθυοκαλλιεργειών -στην Κορινθία, την Αργολίδα και την Αρκαδία- και παρατήρησε ότι ενώ η ιχθυοκαλλιέργεια είναι αυτή που ουσιαστικά καλύπτει τις απαιτήσεις τις αγοράς για αλιεύματα, στην χώρα μας, η στήριξή της δεν είναι αυτή που αρμόζει.

 width=

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας