ΥΠΑΑΤ: Επικυρώνει την Ευζωία Μεσογειακών Ιχθύων ως Εθνικό Οδηγό

  • Εκπονήθηκε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη συνδρομή της ΕΛΟΠΥ
  • Αποτελεί πλέον Εθνικό Οδηγό για τον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας

Με την ενεργό συνδρομή της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), ολοκληρώθηκε η πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την εκπόνηση του Οδηγού Ευζωίας Μεσογειακών Ιχθύων. Το έργο υλοποιήθηκε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή της ΕΛΟΠΥ.

Το συγκεκριμένο πόνημα εγκρίθηκε και επικυρώθηκε ήδη από τη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αποτελώντας πλέον Εθνικό Οδηγό όσον αφορά στον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας.

Πλέον, με την κωδικοποίηση της σχετικής γνώσης και της μεθοδολογίας που προσφέρει ο Οδηγός Ευζωίας Μεσογειακών Ιχθύων, η ΕΛΟΠΥ καθίσταται πρωτοπόρος και συν-διαμορφωτής βέλτιστων πρακτικών, όχι μόνο σε σχέση με την ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά και ευρύτερα στον χώρο της ζωϊκής παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος της ΕΛΟΠΥ, με στόχο τη δημιουργία εθνικών οδηγών για τις σωστές πρακτικές σε κάθε τομέα λειτουργίας της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας, σε στενή συνεργασία με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Ο Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, σχολίασε σχετικά: «Η Οργάνωσή μας είχε ανέκαθεν στην κορυφή των προτεραιοτήτων τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ευζωία των ψαριών στις μονάδες μας έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, αποτελώντας κεντρικό χαρακτηριστικό της κουλτούρας μας ως κλάδου. Με την πρωτοβουλία μας να συνδράμουμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη δημιουργία ενός Εθνικού Οδηγού, επικυρωμένου από την Πολιτεία, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την παραγωγή ψαριών κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, με απόλυτο σεβασμό των χαρακτηριστικών τους ως έμβιων όντων.»

Η Δρ. Κατερίνα Μαρίνου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δήλωσε: «Η σημασία του Οδηγού είναι πολύ μεγάλη, γιατί καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για την εκτίμηση της διαβίωσης των ιχθύων στις υδατοκαλλιέργειες, τα οποία βασίζονται σε σύγχρονα και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, ενώ θέτουν τη βάση συζήτησης για μελλοντικές εθνικές και ενωσιακές κανονιστικές διατάξεις ως προς την ευζωία των ειδών αυτών. Το ΥΠΑΑΤ έχει δώσει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στον τομέα της προστασίας στις εκτροφές ιχθύων το οποίο διαφάνηκε και με τη σύσταση εθελοντικής υποομάδας εργασίας στο πλαίσιο των εργασιών ομάδας εμπειρογνωμόνων της  Επιτροπής με την ονομασία «Πλατφόρμα για τη καλή μεταχείριση των ζώων» υπό την Προεδρία της χώρας μας, με σκοπό την συλλογή τεχνικών πληροφοριών που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευζωία των εκτρεφόμενων ιχθύων σε ιχθυοκαλλιέργειες.
Η υποομάδα αυτή εξέδωσε γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα του νερού και τους χειρισμούς σε ιχθύες, οι οποίες είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τα περιεχόμενα του Οδηγού Ευζωίας εκτρεφόμενων ιχθύων, εγκρίθηκαν από την Πλατφόρμα και αναρτήθηκαν σε σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ως εκ τούτου, η ευζωία στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες μπορεί πλέον να διασφαλιστεί με τη χρήση αυτού του Οδηγού Ευζωίας και η Χώρα μας να παραμείνει πρωτοπόρος στον πολύ σημαντικό αυτό τομέα της αγροτικής οικονομίας.»

Ο Μιχάλης Παυλίδης, Βιολόγος στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Ομάδας Εργασίας του Οδηγού, τόνισε: «Με μεγάλη ευθύνη και χαρά η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ιχθύων του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανέλαβε τη σύνταξη του Οδηγού καλών πρακτικών για την ευζωία του λαβρακιού και της τσιπούρας σε εντατικές συνθήκες παραγωγής. Μεγάλη ευθύνη γιατί πρόκειται για τον πρώτο οδηγό ευζωίας που δημοσιοποιείται για τα συγκεκριμένα είδη και για τον τρίτο σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από τους οδηγούς που κυκλοφόρησαν για τον σολομό και την πέστροφα το 2018 και το 2020, αντίστοιχα. Μεγάλη χαρά γιατί αποτελεί προϊόν συνεργασίας με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας γεγονός που δηλώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την υιοθέτηση διαχειριστικών πρακτικών που βελτιώνουν την ευζωία και την ευρωστία των ψαριών που εκτρέφουν.

 width=

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας