Ανακαλύψτε το εκπαιδευτικό, animated βίντεο που παρουσιάζει τον Οδηγό Ευζωίας Μεσογειακών Ιχθύων και τους δείκτες ευζωίας των ψαριών.

Animated video Οδηγού Ευζωίας Μεσογειακών Ιχθύων

H επιστημονική ενασχόληση και το ενδιαφέρον των πολιτών για τα θέματα ευζωίας των εκτρεφόμενων ψαριών αυξάνεται διαρκώς και αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα, τόσο για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, όσο και για την επιστημονική κοινότητα, τους καταναλωτές, τις ΜΚΟ, τις ρυθμιστικές αρχές και την πολιτεία.

Η πρωτοβουλία της ΕΛΟΠΥ για την εκπόνηση του Οδηγού Ευζωίας Μεσογειακών Ιχθύων, υλοποιήθηκε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή της ΕΛΟΠΥ. Ο Οδηγός επικυρώθηκε από το ΥΠΑΑΤ ως ο Εθνικός Οδηγός για τον κλάδο τον Ιούλιο του 2020.

Με αφορμή αυτό, δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό, animated βίντεο ώστε να συνοψίσουμε κάποια σημαντικά σημεία του Οδηγού και να ενημερώσουμε το κοινό μας για τους δείκτες ευζωίας των ψαριών ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας