Οργάνωση

Με βασικούς άξονες την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη συλλογικότητα, η ΕΛΟΠΥ, κύριος φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και προώθησης  των προϊόντων των εταιρειών-Μελών της σε επιλεγμένες αγορές και την εδραίωση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές.

Η ΕΛΟΠΥ σήμερα

Η ΕΛΟΠΥ έχει 22 Μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν 80% της εγχώριας παραγωγής, εξάγοντας τα προϊόντα τους σε 40 χώρες. Παράλληλα του σύνθετου πλέγματος δράσεων προώθησης, η ΕΛΟΠΥ παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη και οφέλη στα Μέλη της όσον αφορά στη συνεργασία, υποστήριξη, ενημέρωση, δικτύωση, ανάπτυξη, εκπαίδευση, συλλογικότητα, πρόοδο, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς και πολλά άλλα.

Ταυτόχρονα, είναι δραστήριο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP), του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (AAC) και του European Aquaculture Society (EAS), αναδεικνύοντας έμπρακτα τον διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν.   

Τα φρέσκα ελληνικά ψάρια που παράγουν τα Μέλη της ΕΛΟΠΥ χαρακτηρίζονται από τη συλλογική σήμανση Fish From Greece.

Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πρακτικές της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας από τον κορυφαίο ιχθυοπαθολόγο. Επίλεξε την ποιότητα με Fish From Greece.

Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης Fish from Greece

 Η πιστοποίηση αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για την ΕΛΟΠΥ που συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση της ιχθυοκαλλιέργειας. Λειτουργεί ως μοχλός για την ανάπτυξη του κλάδου και της υγειούς επιχειρηματικότητας, ως διαβατήριο που δίνει την απαιτούμενη αξιοπιστία που ζητούν οι καταναλωτές. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιούργησε με την TÜV Austria Hellas το σύγχρονο πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας του ελληνικού ψαριού, με τη σφραγίδα κύρους και εμπιστοσύνης της.

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης Fish From Greece έχει ως κύριο σκοπό του την τεκμηριωμένη, αντικειμενική και αμερόληπτη ανάδειξη των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας (μορφολογικών, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και φρεσκότητας) των ελληνικών ιχθύων, απόρροια της μεθόδου και των πρακτικών εκτροφής και μετασυλλεκτικής διαχείρισής τους, άμεσα συνυφασμένων με τις ελληνικές θάλασσες και τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες.

Οι θεμελιώδεις στόχοι της Πιστοποίησης είναι:

  • Να καθιερώσει ένα κοινό πρότυπο με ένα ομοιόμορφο σύστημα αξιολόγησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας.
  • Να αναγνωρίσει και συνεργαστεί με ικανούς και αξιόπιστους οργανισμούς πιστοποίησης.
  • Να δημιουργήσει ένα κοινό και διαφανές πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.
  • Να θέσει κατάλληλες απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των πληροφοριών και δεδομένων που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις καθώς και τις πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζουν, για την ικανοποίηση του σκοπού του Σχήματος.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Βιοποικιλότητα

Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί πλέον τη μοναδική βιώσιμη λύση για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Η υπεραλίευση και η χρήση μεθόδων αλίευσης επιβαρυντικών για το περιβάλλον, έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες, που μπορούν να ανασχεθούν μόνο μέσω μιας υπεύθυνης, επιστημονικά τεκμηριωμένης και πάνω απ’ όλα βιώσιμης στρατηγικής, όπως αυτή που προσφέρει η ιχθυοκαλλιέργεια.

Τα προληπτικά μέσα που επιλέγονται  για την επίτευξη Bιώσιμης Aνάπτυξης, εξασφαλίζουν φρέσκα ψάρια εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης σε ελληνική θάλασσα διάφανη και καθαρή. Οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας των Μελών της ΕΛΟΠΥ λειτουργούν σύμφωνα με ειδικά και θεσμοθετημένα περιβαλλοντικά πλαίσια και κανονισμούς, που καθορίζονται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και πάντα σε εναρμόνιση με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Μέλη της ΕΛΟΠΥ φέρουν όλα τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά για τη νόμιμη λειτουργία τους, εξασφαλίζοντας, την ποιότητα των προϊόντων μέσα από μια σειρά καλών πρακτικών, το συνεχή έλεγχο της διαδικασίας εκτροφής, τους ενδελεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας, από τη θάλασσα στο σημείο πώλησης.

Οι Άνθρωποι της ΕΛΟΠΥ

Η ιχθυοκαλλιέργεια, με παρουσία 40 χρόνων στην Ελλάδα, αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε ανθρώπους με εξειδίκευση και βαθιά γνώση, που με πάθος και αφοσίωση εργάζονται καθημερινά ώστε η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια να αποτελεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευσή τους, στις νέες τεχνολογίες και το μετασχηματισμό στην ιχθυοπαραγωγική διαδικασία που προκύπτει κυρίως εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι εργαζόμενοι στα μέλη της ΕΛΟΠΥ αποκτούν εξειδίκευση και άρτια κατάρτιση, απαραίτητη ώστε η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια να παραμένει πρωτοπόρος στην πρωτογενή παραγωγή.

Ο κλάδος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, αποτελεί βασικό εργοδότη στη χώρα, προσφέροντας πάνω από 12.000 θέσεις εργασίας, έμμεσες & άμεσες, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η ιχθυοκαλλιέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας